M'Mon Group Tập đoàn M’Mon
Dịch vụ

Trang chủ : Dịch vụ

Thời trang

Thành lập vào tháng 12.2020, GZ Fashion là thương hiệu thời trang do M’Mon sáng lập và phát triển. Với định hướng trở thành một local brand của Việt Nam, GZ Fashion đang có những bước đi đầu tiên đầy bài học và trải nghiệm quý báu.